Zhvillimi i legjislacionit dhe politikave te importit te mbetjeve te parrezikshme në Shqipëri

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Ky shkrim  trajton një temë e cila është debatuar shumë në arenën shqiptare në vitet e fundit: atë të importit të mbetjeve jo të rrezikshme. Kohët e fundit ajo u rikthye në vëmendjen e opinionit publik për shkak të ndryshimeve të mëtejshme ligjore dhe ngriti të njëjtën frikë të vjetër shqiptare në lidhje me çështjen e importit dhe menaxhimit të mbetjeve. Ky shkrim ka për qëllim të shqyrtojë zhvillimet që ka pasur gjatë viteve në këtë fushë , të kryejë analizën e ndryshimeve të fundit ligjore dhe të japë rekomandime për operacionet e ardhshme.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore