Lajme dhe aktivitete

Sht, 01-06-2024
Më 1 qershor 2024, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Politike (ASP), mbajtën një sesion informimi në qytetin e Beratit për të adresuar zhvillimet më të fundit të ndodhura në kuadër të procesit të integrimit europian në Shqipëri, kryesisht në shtetin e së...
Mër, 08-05-2024
Më datën 08 maj 2024, Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë në kuadër të Ditës së Europës, organizuan një forum diskutimi në ambientet e Tirana International Hotel, me temën “Dialog i hapur me shoqërinë civile dhe të rinjtë për çështjet e integrimit me fokus...
Enj, 21-12-2023
Më 21 dhjetor 2023, Lëvizja Europiane në Shqipëri mbajti një forum diskutimi në ambientet e Europe House në lidhje me publikimin dhe prezantimin e disa dokumenteve të politikave dhe artikujve ligjorë në kuadër të projektit “Ndërtimi i Partneritetit mbi Çështjet Themelore: Fuqizimi i OSHC-ve për...
Pre, 15-12-2023
Më 15 dhjetor 2023, Lëvizja Europiane në Shqipëri mbajti një forum diskutimi në ambientet e Tirana Marriott Hotel në lidhje me publikimin e disa artikujve të karakterit publicistik në revistën online EuroSpeak dhe prezantimin e përmbledhjes së 10 artikujve në formatin e printuar në gjuhën shqipe....
Pre, 29-09-2023
Më datë 29 shtator 2023 Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi forumin me temë “Çështjet e Shtetit të së Drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e Kërkuesve shqiptarë”. Forumi bëri bashkë autorë të EuroSpeak të cilët kanë kontribuar me artikuj analitikë në kuadër të thirrjes...
Enj, 18-05-2023
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) ka kënaqësinë të ndaj me ju tre thirrje për publikime (hulumtime dhe artikuj) në kuadër të projektit Ndërtimi i Partneritetit mbi Çështjet Themelore: Fuqizimi i OSHC-ve për procesin e anëtarësimit në BE, që po zbatohet nga EMA me mbështetjen financiare të...
Sht, 16-04-2022
Dr. Gentjan Skara, Përgjegjësi i Departamentit i Kolegjit Universitar Bedër ishte i ftuar për të mbajtur një leksion me titull “Impakti i së Drejtës së Bashkimit Europian në Legjislacionin Shqiptar” me pjesëmarrjen e studentëve, avokatëve, asisten avokatëve dhe ekspertëve të ligjit. ...
Sht, 02-04-2022
Gjatë javës së fundit të marsit (28.03.-02.04.2022) në kuadër të implementimit të Projektit Erasmus numër 610495-EPP-1-2019-1-AL-EPPJMO-CoE Profesori i Asocuar Ersi Bozheku- Profesor në Univerisitetin Sapienza në Romë, Universiteti ECampus, Universiteti Pegaso si dhe avokat në Itali – zhvilloi...
Mar, 15-02-2022
Më 15 shkurt 2022, në ambientet e Universitetit Bedër, Tiranë,  PhD Denard Veshi, zhvilloi një leksion të hapur me temë: “E Drejta e Shëndetit në Shqipëri dhe në Bashkimin Evropian”. Gjatë leksionit u trajtua baza ligjore e Shqipërisë dhe Bashkimit Europian që rregullon çështjet lidhur me të...
Dje, 23-01-2022
Më 23 janar 2022 u zhvillua një workshop në kuadër të projektit për Zgjerimin e Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-në vazhdim), zbatuar nga Universiteti i Nju Jorkut Tiranë në bashkëpunim me EMA. Me mbështjen e programit Jean Monnet dhe Erasmus+, ky projekt ka për qëllim krijimin e...
Enj, 20-01-2022
Më 20 janar 2022 u zhvillua një workshop në kuadër të projektit për Zgjerimin e Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-në vazhdim), zbatuar nga Universiteti i Nju Jorkut Tiranë në bashkëpunim me EMA. Me mbështjen e programit Jean Monnet dhe Erasmus+, ky projekt ka për qëllim krijimin e...
Sht, 04-12-2021
Më 4 dhjetor 2021 u zhvillua një workshop në kuadër të projektit për Zgjerimin e Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-në vazhdim), zbatuar nga Universiteti i Nju Jorkut Tiranë në bashkëpunim me EMA. Me mbështjen e programit Jean Monnet dhe Erasmus+, ky projekt ka për qëllim krijimin e...
Enj, 08-07-2021
Në kuadër të Qendrës së Ekselencës së BE-së, Erasmus+ Jean Monnet Zgjerimi i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor 610495-EPP-1-2019-1-AL-EPPJMO-CoE, implementimi i cilit bëhet dhe nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) u zhvillua një sesion online për shkak të kufizimeve të Covid 19 më 8...
Pre, 07-05-2021
Më 7 maj 2021 PhD Denard Veshi, mbajti një leksion të hapur me temë: “E drejta për shëndet në Shqipëri dhe Bashkimin Europian”. Leksioni u mbajt në kuadër të Qendrës së Ekselencës së BE-së, pjesë e projektit për Zgjerimin e Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor. Ky projekt zbatohet nga...
Pre, 07-05-2021
Më 5 maj 2021 PhD Denard Veshi, mbajti një leksion të hapur me temë: “E drejta e shëndetit në Shqipëri dhe Bashkimin Europian”. Leksioni u mbajt në kuadër të Qendrës së Ekselencës së BE-së, pjesë e projektit për Zgjerimin e Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor. Ky projekt zbatohet nga...
Enj, 08-04-2021
Më 8 prill 2021 u zhvillua një event online në platformën Meet Google lidhur me projektin për zgjerim të Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-vazhdon) i cili po zbatohet nga Universiteti i New York-ut në Shqiperi në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri mbështetur nga Jean...
Enj, 25-03-2021
Më 25 mars 2021 u zhvillua një aktivitet online në platformën Meet lidhur me projektin Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-vazhdon) i cili po zbatohet nga Universiteti i New York-ut në Shqiperi në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri mbështetur nga Jean Monnet -...
Enj, 11-03-2021
Më 11 mars 2021 u zhvillua një event online nëpërmjet platformës Meet Google në kontekstin e projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-vazhdon) i cili po zbatohet nga Universiteti i New York-ut në Shqiperi në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri mbështetur nga...
Mar, 23-02-2021
Më 23 shkurt 2021, u zhvillua një sesion online në platformën ZOOM në kuadër të projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019- në vazhdim) i cili po implementohet nga Universiteti i New York në Tiranë në bashkëpunim me EMA, në kuadër të programit Jean Monnet,...
Hën, 22-02-2021
Më 22 shkurt 2021, u zhvillua një sesion online në platformën ZOOM në kuadër të projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019- në vazhdim) i cili po implementohet nga Universiteti i New York në Tiranë në bashkëpunim me EMA, në kuadër të programit Jean Monnet,...
Mar, 19-01-2021
Më 19 janar 2021, u zhvillua një sesion online në platformën ZOOM në kuadër të projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019- në vazhdim) i cili po implementohet nga Universiteti i New York në Tiranë në bashkëpunim me EMA, në kuadër të programit Jean Monnet,...
Hën, 18-01-2021
Më 18 janar 2021, u zhvillua një sesion online në platformën ZOOM në kuadër të projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019- në vazhdim) i cili po implementohet nga Universiteti i New York në Tiranë në bashkëpunim me EMA, në kuadër të programit Jean Monnet,...
Pre, 23-10-2020
Në 23.10.2020 PhD Donald Veshi, si perfaqësues i UNYT, zhvilloi një leksion të hapur për studentët e Universitetit të Tiranës. Ndër të tjera, PhD Veshi foli për vlerat e BE duke u fokusuar në mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve. U analizuan në detaje të drejtat e azilkërkuesve sipas...
Pre, 16-10-2020
Më 16.10.2020 një sesion informues u organizua në Shtëpinë e Europës, godinë e Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri. Të  ftuar ishin përfaqësues nga Institutet e Arsimit të Lartë (privat dhe publik) në Shqipëri, të cilët kanë implementuar një seri programesh nga Erasmus +. Dr. Denard...
Pre, 25-09-2020
Më 25.09.2020, PhD Denard Veshi, si përfaqësues i UNYT zhvilloi një leksion të hapur për studentët e Shkollës së Avokatisë. Në fjalë të tjera, PhD Veshi foli për vlerat e BE duke u fokusuar në dinjitetin njerëzor. Leksioni vazhdoi duke analizuar në detaje të drejtën për shëndet të grupeve...
Mar, 28-07-2020
Më 28 korrik 2020 u organizua një diskutim publik online me më shumë se 50 pjesëmarrës, i fokusuar në mënyrën se si media e BE raporton dhe transmeton procesin e negociatave të anëtarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor dhe më konkretisht procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Gjatë këtij...
Pre, 24-07-2020
  Më 24 korrik 2020 u organizua një diskutim publik online në ZOOM, në kuadër të projektit “Zgjerimi i Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor” që po zbatohet nga Universiteti New York Tirana, në partneritet me European Movement Albania kryesisht dhe mblodhi më shumë se 50 pjesëmarrës,...
Mar, 21-07-2020
  Më 21 korrik 2020, u organizua një aktivitet online në kuadër të projektit “Zgjerimi i Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor” që po zbatohet nga Universiteti New York Tirana, në partneritet me European Movement Albania. Qëllimi kryesor i aktivitetit ishte informimi dhe përfshirja në...
Enj, 16-07-2020
Në datën 16 korrik 2020, në ZOOM u organizua një aktivitet online me më shumë se 15 pjesëmarrës si të rinj, studentë dhe përfaqësues të OSHC-ve dhe universiteteve lokale nga Shkodra, Tropoja, Lezha, Kukësi. PhD Denard Veshi, si përfaqësues i UNYT, tregoi rëndësinë e rinisë në krijimin e njohurive...
Enj, 14-06-2018
Në kuadër të Revistës Juridike Shqiptare në tjetër aktivitet u zhvillua këtë herë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me departamentin e Shkencave Politike më 14 qershor 2018. Fokus i këtij aktiviteti nuk ishte vetëm prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare, por...
Pre, 30-03-2018
Më 30 mars 2018 u zhvillua aktiviteti prezantues dhe diskutues mbi Revistën Juridike Shqiptare në ambientet e Universitetit të Durrësit “Aleksandër Moisiu”. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm përfaqësues të stafit akademik ashtu edhe studentë dhe ekspertë juristë nga institucionet gjyqësore të...
Mar, 31-10-2017
Lëvizja Europiane në Shqipëri organizoi më 31 tetor 2017, në Vlorë aktivitetin prezantues të Revistës Juridike Shqiptare (ALJ), një nismë e ndërmarrë nga EMA me mbështetjen e Ambasadës Holandeze në Shqipëri. Gjatë prezantimit të RJSH një sesion informimi dhe diskutimi u realizua me fokus në aspekte...
Mar, 18-07-2017
Në datën 14 qershor, Lëvizja Europiane në Shqipëri ishte e ftuar në “Klubin e Mëngjezit”, në Club TV, për të folur për iniciativën më të re të saj, Revista Juridike Shqiptare. Të ftuar në studio ishin Znj. Holta Ymeri, Kryeredaktore e Revistës  dhe Znj. Nirvana Deliu, Hulumtuese pranë EMA-s....
Pre, 26-05-2017
Më 26 maj 2017, në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Lëvizja Europiane në Shqipëri zhvilloi aktivitetin prezantues mbi Revistën Juridike Shqiptare (AJL), nismë e ndërmarrë me mbështetjen e Ambasadës Holandeze në Shqipëri. Gjatë aktivitetit prezantues ku morën pjesë më...
Hën, 27-02-2017
Më 27 shkurt, Lëvizja Europiane në Shqipëri zhvilloi aktivitetin prezantues të nismës për “Themelimin e një Reviste të Integruar Juridike në Shqipëri” i ndërmarrë në kuadër të Programit të Sundimit të Ligjit-MATRA të Ambasadës së Holandës në Shqipëri. Z. Gledis Gjipali, Drejtor Ekzekutiv i...

 

 

Partnere e sponsore