Përgjegjësia Penale e Personit Juridik në Shqipëri dhe në Bashkimin Europian

Gjatë javës së fundit të marsit (28.03.-02.04.2022) në kuadër të implementimit të Projektit Erasmus numër 610495-EPP-1-2019-1-AL-EPPJMO-CoE Profesori i Asocuar Ersi Bozheku- Profesor në Univerisitetin Sapienza në Romë, Universiteti ECampus, Universiteti Pegaso si dhe avokat në Itali – zhvilloi njëjavëintensive seminaresh që kishin te bënin me ‘’Përgjegjësinë Penale të Personit Juridik në Shqipëri dhe në Bashkimin Europian’’. EMA është krenare që kishte të ftuar një akademik i cili është i lidhur me disa nga Universitetet italiane publike dhe private nga mëtërëndësishmet. Gjatë seminareve, studentet asistentët e avokatëve si dhe avokatët e ardhshëm patën mundësinë të drejtojnë pyetje të ndryshme lidhur me ndikimin e ligjit penal europian në legjislacionin shqiptar.

 

 

Partnere e sponsore