Veprimtaria financiare e partive politike dhe subjekteve zgjedhore, sipas legjislacionit shqiptar

Shtylla përkatëse: 
Abstrakti: 

Artikulli ka për qëllim të qenurit një hyrje në gjendjen e kuadrit ligjor dhe të zbatueshmërisë së ligjit përsa i përket veprimtarisë financiare të partive politike dhe subjekteve zgjedhore në Shqipëri. Për këtë arsye, i ndarë në 8 paragrafe, artikulli përpiqet të informojë mbi mekanizmat e rregullimit të veprimtarisë financiare të partive politike dhe subjekteve zgjedhore. Gjithashtu të evidentojë problematikat që ndjekin këto mekanizma në vendin tonë.

Artikulli i plotë: 

Facebook Comments

 

 

Partnere e sponsore